Sök fordon

Nyhetsbrev

KLASSIFICERING AV FORDON

Våra fordon genomgår en rad kontroller och inspektioner. Baserat på deras specifika egenskaper, såsom ålder, körsträcka och upparbetningsarbete, är fordonen indelade i tre kategorier: Premium, Plus och Standard för att på bästa sätt möta behoven hos kunder.

Premium
Comfort
Standard