Denne meddelelse om databeskyttelse forklarer, hvordan personoplysninger (“Oplysninger”), som du har givet til - og indsamlet af – IVECO DANMARK A/S (“vi”, “os”, “vores” eller “Selskabet”) via dette website, vil blive håndteret i overensstemmelse med gældende love og forordninger. Vi er forpligtede til at beskytte og respektere dit privatliv.

1. SÅDAN INDHENTER VI OPLYSNINGERNE

Vi kan muligvis indsamle, behandle og opbevare de oplysninger, som du giver os for at modtage en specifik serviceydelse eller som en del af forretningsforholdet (som f.eks. identificerende og kontaktoplysninger, erhvervsmæssige oplysninger, finansielle eller tekniske oplysninger).

Du har som regel selv givet os de pågældende oplysninger, men i visse tilfælde, indsamler vi muligvis oplysninger om dig fra en tredjepart eller fra offentlige registre. Vi beskytter de oplysninger, der indhentes fra de pågældende tredjeparter i henhold til de procedurer, der beskrives i denne datapolitik.

2. SÅDAN BRUGER VI OPLYSNINGERNE

Vi behandler muligvis de indsamlede oplysninger til nedenstående formål:

Oplysningerne kan blive behandlet i papirudgave, ved brug af automatiserede eller elektroniske midler, heriblandt via mail eller e-mail, telefon (f.eks. automatiserede telefonopkald, SMS, MMS), fax og eventuelle andre midler (f.eks. websites, mobile apper).

Oplysningerne indsamles og behandles ud fra aftalen, de juridiske forpligtelser og vores udtrykkelige og legitime interesse for behandlingen under punkterne (i), (ii), (iii) og (iv), samt underlagt dit udtrykkelige samtykke til markedsføringsformålene, der beskrives nærmere under (v), (vi). Vær venligst opmærksom på, hvis du har givet dit samtykke, at du kan trække det tilbage når som helst.

Oplysningerne kan behandles elektronisk indenfor it-systemer og manuelt i papirform. Oplysningerne behandles og lagres i løbet af hele deres levetid ved at sørge for deres sikkerhed og fortrolighed i overensstemmelse med principperne ifm. fairness, lovlighed og gennemsigtighed og i henhold til bestemmelserne i gældende love og forordninger.

3. KONSEKVENSER VED MANGEL PÅ AT FORMIDLE OPLYSNINGER

Det er aldrig obligatorisk at indsende oplysninger. Hvis du imidlertid ikke formidler oplysninger, som er nødvendige for at kunne tilbyde en serviceydelse eller produkt, er vi muligvis ikke i stand til at tilbyde den påkrævede serviceydelse eller produkt, eller det kan føre til suboptimal levering af den påkrævede serviceydelse eller produkt.

4. SÅDAN DELER VI DINE OPLYSNINGER

Vi er en del af Iveco Group, en global leder i produktionsmiddelsektoren. Oplysningerne kan muligvis deles og kommunikeres til vores datterselskaber og selskaber, der er associeret med Iveco Group, betroede eksterne parter, serviceleverandører, autoriserede forhandlere og distributører og forretningspartnere i eller uden for Det Europæiske Fællesskab, som er underlagt specifik kontraktmæssig forpligtelse og kun må bruge dem ifm. de formål, der beskrives ovenfor.

Oplysninger kan meddeles til tredjeparter for at overholde retlige forpligtelser, for at styre og vedligeholde vores og CNH Industrial Groups sikkerhed, beskytte vores og CNH Industrial Groups rettigheder eller ejendom, for at svare på offentlige myndigheders ordre eller for at udøve vores rettigheder ved offentligt pålæg.

5. 5. SÅDAN OVERFØRER VI DINE OPLYSNINGER

Vi overfører muligvis oplysninger i lande uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) for at foretage behandlingsaktiviteter, som beskrevet ovenfor, heriblandt lagring af de pågældende oplysninger i digitale eller fysiske databaser, der administreres af enheder, som handler på vores vegne. Databaseadministration og databehandling begrænses til behandlingsformålene og udføres i henhold til de gældende love og forskrifter om databeskyttelse.

Hvis oplysninger overføres uden for EØS, bruger virksomheden alle hensigtsmæssige kontraktmæssige forholdsregler for at sikre passende beskyttelse af oplysningerne, heriblandt, men ikke begrænset til aftaler, baseret på standardbestemmelser om databeskyttelse vedtaget af Kommissionen, som gælder for overførslen af personoplysninger uden for EØS.

6. BEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi bevarer oplysninger i vores systemer og arkiver, så længe det er nødvendigt for at opnå målene, der beskrives i denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger under hensyntagen til juridiske og kontraktmæssige krav, når relevant.

Når oplysningerne ikke længere er nødvendige for de formål, hvortil de behandles, slettes oplysningerne eller opbevares i et format, som ikke gør det muligt at identificere de registrerede, forudset at vi ikke er forpligtede til eller har tilladelse til at beholde de pågældende oplysninger ifølge lovgivningen. Vi fortsætter muligvis med at lagre oplysninger i en længere periode, hvis det er nødvendigt for at beskytte vores rettigheder, hvad angår eventuel gæld ifm. leveringen af serviceydelser eller produkter eller behandling af data.

Oplysninger, som behandles til markedsføringsformål, bevares indtil du trækker dit samtykke tilbage og under alle omstændigheder i henhold til de ovenstående principper og retningslinjerne fra de relevante databeskyttelsesmyndigheder i denne henseende.

7. REGISTERANSVARLIG

8. DINE RETTIGHEDER VEDRØRENDE DINE OPLYSNINGER

Du kan udøve dine rettigheder, som defineret i gældende love og forordninger, blandt disse:

Du kan udøve rettighederne, der angives ovenfor ved at kontakte os som følger:

Sender du os en anmodning, har vi muligvis brug for yderligere personoplysninger fra dig for at verificere din identitet og kontakte dig, hvis relevant. Disse oplysninger, sammen med andre oplysninger, som vi allerede tilbageholder, behandles så for at imødekomme din anmodning i henhold til gældende lov. For at imødekomme din anmodning overføres visse oplysninger muligvis til andre virksomheder i eller uden for Iveco Group, som agerer som databehandlingsenheder for dine data, hvis relevant. Dine oplysninger behandles i løbet af den tid, der kræves for at evaluere og håndtere din anmodning, hvorefter dine oplysninger arkiveres i en rimelig periode for at give os tid til at påvise, at anmodningen blev behandlet korrekt og rettidigt.

9. OPDATERINGER TIL DENNE MEDDELELSE OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger blev ajourført i januar 2022. Vi forbeholder os ret til fra tid til anden at korrigere eller opdatere denne meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger for at afspejle ændringer af juriske krav eller vores behandlingsaktiviteter.